Ve školním roce 2017/2018 jsme podpořili:

Přehled akcí zastřešených spolkem:

Akce - sponzorované spolkem - věnujeme finance:

Sportem ku sportu - celoroční soutěž, vyhodnocení květen 2018  - 10 000,-
Knihy pro malé čtenáře - červen 2018, každý žák na konci 1. ročníku  - 16 000,-
Plavecké závody - květen 2018 - 7000,-

Příspěvek na ŠVP - květen, červen 2018, dle konání škol v přírodě  - 38 000,-
Odměny za účast v soutěžích - průběžně během celého školního roku - 12 000,-
Startovné v soutěžích mimo naší školu - během celého školního roku - 3 000,-
Knihovna - zakoupení knih dle požadavků školy - průběžně - 20 000,-

Akce - pořádané spolkem, organizačně se podílí škola - prostor, program, výrobky - věnujeme finance a škola zároveň potřebuje personální pomoc:

29. 11. 2017 Jarmark  - 15 000,-
17. 3. 2018 1. Jarní slavnost stužkování žáků 9. ročníků - 25 000,-

26. 3. 2018 Velikonoční dílna pro děti a rodiče
27. 6. 2018 Společenský večer - 7 000,-

celkem 153 000 Kč