Náš spolek tradičně podporuje tyto školní akce:

Přehled akcí zastřešených spolkem, :

Akce - sponzorované spolkem - věnujeme finance:

Sportem ku sportu - celoroční soutěž, vyhodnocení květen  - 10 000,-
Knihy pro malé čtenáře - červen, každý žák na konci 1. ročníku  - 16 000,-
Plavecké závody - květen - 7000,-

Příspěvek na ŠVP - květen, červen, dle konání škol v přírodě  - 38 000,-
Odměny za účast v soutěžích - průběžně během celého školního roku - 12 000,-
Startovné v soutěžích mimo naší školu - během celého školního roku - 3 000,-
Knihovna - zakoupení knih dle požadavků školy - průběžně - 20 000,-

Akce - pořádané spolkem, organizačně se podílí škola - prostor, program, výrobky - věnujeme finance a škola zároveň potřebuje personální pomoc:

Jarmark  - 15 000,-
Jarní slavnost stužkování žáků 9. ročníků - 25 000,-

Velikonoční dílna pro děti a rodiče
Společenský večer 7 000,-

celkem 153 000 Kč