Spolek se pravidelně schází, aby v součinnosti s vedením školy nacházel možnosti, jak přispět k udržení nebo zlepšení podmínek pro kvalitní vzdělávání v satalické škole.

Satalická ZŠ jako státní škola pracuje s omezeným rozpočtem. Rodiče dětí skrze činnost Spolku školu podporují tam, kde prostředky či materiální nebo fyzická kapacita chybí.

Spolek se také zaměřuje na podporu jasné a účelné komunikace mezi rodiči a školou. Rodiče mohou zároveň přes Spolek poskytovat škole cennou zpětnou vazbu a řešit účinně záležitosti, které do cílů spolku spadají.

Zkrácené informace o fungování spolku najdete zde.

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

O přijetí za člena rozhoduje na základě přihlášky Rada spolku.